Waarde leveren? Wijk af van wat normaal is

Op de werkvloer vinden we bepaalde dingen heel normaal, terwijl we sommige zaken al gauw als ‘gek’ bestempelen. Maar wat is er zo waardevol aan collega’s of leidinggevenden die zaken anders aanpakken?

Wat cultureel antropologe Daniëlle Braun ons graag wil laten zien, is dat onze eigen kijk op wat normaal en wat we eigenlijk een beetje vreemd vinden, heel beperkt is. Want hoe kijken we eigenlijk aan tegen onze gekke collega’s? Bestempelen we hen inderdaad als ‘gek’, of zien we de waarde in van anders denken en creatief zijn op de werkvloer? Levert het waarde als alles blijven doen zoals we altijd deden, of juist wanneer we afwijken van de status quo?

In haar boek ‘Da’s gek’ komt Braun met talloze voorbeelden van over de hele wereld die je aan het denken zetten over of onze eigen manier van doen wel zo normaal is. Misschien wordt wat wij als normaal bestempelen door mensen uit andere culturen als gek beschouwd. Het hangt dus af van de cultuur waarin je opgroeit, oftewel de cultuurafdruk.

Kijk naar de organisatiecultuur
Als corporate antropologe en expert op het gebied van leiderschap kijkt Braun ook naar de organisatiecultuur. Hoe wordt daar bepaald wat normaal is en wat gek? In haar vorige boek ‘Corporate Tribe’ – Managementboek van het jaar in 2016 – liet Braun ons al zien hoeveel we kunnen leren van ‘tribes’ (stammen) over de hele wereld. Die lijn zet ze door in haar nieuwe boek ‘Da’s gek’, waarin ze ons laat zien waarom ‘gek’ heel waardevol kan zijn. Gekte is volgens Braun vooral een contextprobleem. Het gedrag van iemand kan in de ene situatie als heel raar gezien worden, maar in een andere situatie kan het heel normaal zijn.

‘Wat gek is en wat normaal is bepaalt jouw omgeving. Dat is geen feit op zich. Het zijn slechts culturele kaders die we met elkaar gemaakt hebben’, legt Braun uit. Wat op de ene plek op de wereld heel bijzonder is, is ergens anders normaal. Wat in het ene gezin kan, is elders taboe. Gek en normaal zijn begrippen die tussen onze oren zitten.

Gekke collega’s? Die hebben we nodig
En wat betekent dit voor collega’s die het net even anders doen? Die ‘gekke’ collega’s zijn mensen die de status quo uitdagen en ter discussie stellen. Het zijn mensen die met hart en ziel geloven dat het ook anders kan. Niet alleen hebben we deze mensen in iedere organisatie hard nodig, maar ook in de samenleving als geheel.

Braun legt uit: ‘We oordelen zoveel met én over elkaar. Zodra iets of iemand afwijkt van wat wij als normaal beschouwen, bestempelen we het als gek.’ Volgens Braun worden we wat dat betreft steeds intolerant. Collega’s die het net even anders doen, de baas die het anders aan durft te pakken… Buiten de lijnstjes kleuren en buiten de aangewezen kaders kijken zorgt voor vernieuwing, creativiteit, ontwikkeling en daardoor uiteindelijk groei.

Dit artikel is te lezen op MT.nl