Medewerkers laten uitblinken? 6 cruciale eigenschappen die helpen

De autoritaire, alles controlerende leider is passé. Maar hoe moet het dan wel? De manager van morgen slaagt erin gewone mensen buitengewone dingen te laten doen. Deze zes eigenschappen blijken daarin cruciaal.

 #1 Wees een mediator
Elke groeiende organisatie heeft mensen nodig met verschillende opvattingen, talenten en vaardigheden. De moderne manager heeft als taak een ecosysteem te creëren waarin uiteenlopende opvattingen bij elkaar komen en elkaar uitdagen. Om te zorgen dat die diversiteit niet destructief is, maar waarde creëert, moet de manager als mediator fungeren, liefst zonder partij te kiezen. Zo zorgt de manager ervoor dat zijn teamleden samen tot oplossingen komen waarmee het hele team kan werken.

#2 Verdeel de leiderschapsrollen
De kunst van leiding geven in de organisatie van morgen is de verdeling van verantwoordelijkheden onder medewerkers. Bij die verantwoordelijkheden horen ook traditionele leiderschapsrollen die managers doorgaans graag zelf naar zich toe trekken (en waardoor ze zich over de kop werken).

Geef medewerkers vrijheid en bied hen de kans de leiding te nemen over projecten en deze naar eigen inzicht tot een goed einde te brengen. Laat hen ook verantwoordelijkheid nemen voor de resultaten. Zo leren medewerkers sneller, hebben ze meer plezier in hun werk en vergroot je hun betrokkenheid – en uiteindelijk ook de resultaten.

#3 Coach je medewerkers
De leidinggevende vertelt zijn medewerkers niet langer hoe ze hun werk moeten aanpakken; hij of zij fungeert vooral als coach die zichzelf in dienst stelt van het team: iemand die anderen de ruimte geeft om hun verhaal te doen en luistert met als doel om echt contact te maken.

Probeer te ontdekken wat de ander drijft. Vraag expliciet naar dingen waarin je oprecht geïnteresseerd bent en ontdek hoe je interessant kunt zijn voor elkaar. Door de juiste vragen te stellen, helpt de manager teamleden hun eigen problemen oplossen, obstakels omzeilen en fouten corrigeren. De dienende manager zet zo zijn ervaring in om medewerkers bij te staan bij nieuwe uitdagingen en helpt zo bij hun professionele ontwikkeling.

#4 Faciliteer gesprekken
De manager is niet langer de grote strateeg die de stip op de horizon zet en de route uitstippelt. Integendeel: managers moeten meer luisteren naar hun medewerkers om samen te onderzoeken welke richting in te slaan.

Door constant het gesprek te organiseren over het bestaansrecht, wordt strategievorming een dynamisch proces waaraan ieder een steentje bijdraagt – in plaats van een afgebakend document dat niet ter discussie staat. Die gesprekken hoeven niet altijd strikt rationeel en logisch te zijn. Moderne managers zijn niet bang voor creatieve oefeningen om de intuïtie van medewerkers te stimuleren.

#5 Maak verbinding
De leider van morgen is in staat verbinding te maken met anderen. Daarvoor is het cruciaal om eerst verbinding te maken met jezelf. Het is essentieel dat leidinggevenden de tijd nemen om zichzelf te onderzoeken. Doorgaans zijn managers druk en werken razendsnel. Maar hoe sneller je werkt, hoe meer je op de automatische piloot vaart en hoe minder je je bewust bent van hoe het eigenlijk gaat. De moderne leider last daarom dagelijks momenten in voor introspectie. Dat kan tijdens een wandelingetje, maar ook door middel van meditatie bijvoorbeeld.

#6 Durf kwetsbaar te zijn
Het is best lastig om zo’n moderne manager te zijn. Dat is geen geheim en dat moet je het dus ook vooral niet maken. Wees liever transparant en toon de moed om de uitdagingen in je nieuwe rol te benoemen met medewerkers en zelfs met klanten. Door je kwetsbaar op te stellen, neem je spanning weg en toon je leiderschap. Je kunt als leider niet de ene dag heel transparant zijn, en de volgende al je kaarten op je rug houden. Houd daarom vol en weersta de neiging om in oude patronen terug te vallen.

Dit artikel is ook te lezen op MT.nl