Goed werkgeverschap in vier trends

In de jacht op het steeds schaarser wordende talent proberen werkgevers zich steeds beter te onderscheiden. Een tafetvoetbaltafel of vrijmibo alleen voldoet niet meer. Jonge talenten verwachten meer van hun werkgever. Waar moet goed werkgeverschap anno 2018 aan voldoen?

Great Place to Work (GPtW) onderzocht 145 organisaties en probeerde zo te ontdekken wat de succesformule is voor goed werkgeverschap. Dit zijn de vier meest opvallende trends van dit jaar.

1. Onderling vertrouwen is nog nooit zo hoog geweest 

Goed nieuws: werknemers hebben meer vertrouwen in hun managers. Het vergroten van vertrouwen in de organisatie is altijd lastig. Immers: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Maar daarom is het niet minder belangrijk. De geloofwaardigheid en de integriteit van het management hebben gevolgen voor de sfeer op de werkvloer – meer vertrouwen zorgt voor een betere sfeer op kantoor. Het is als management misschien gemakkelijker om de controle van een organisatie strak en dichtbij te houden, maar het is juist beter voor een organisatie als er op basis van vertrouwen met elkaar wordt samengewerkt aan de doelstellingen van een bedrijf.

Nog zo’n heikel thema: visie. Uit onderzoek blijkt dat de behoefte aan een sterke visie steeds groter is. Bedrijven waar de visie breed in de organisatie wordt gedragen, worden gezien als een aantrekkelijker werkgever. Wie aan de doelstellingen van zijn bedrijf wil werken, moet eerst weten wat die doelstellingen zijn. Een ingelijste spreuk in de hal van het kantoor waar niemand ooit meer naar omkijkt, is geen visie. Een goede visie komt het beste tot stand als het hele bedrijf eraan meewerkt. Visie is dus geen thuiswedstrijd voor de directie. Het is een proces waar alle medewerkers aan mee moeten doen.

3.Gedeelde verantwoordelijkheid maakt het verschil

De autonomie van medewerkers is al een aantal jaar in de lift en maakt ook dit jaar weer het verschil voor bedrijven in de top van aantrekkelijke werkgevers. Werknemers die veel vrijheid krijgen, vinden hun werk prettiger en presteren beter. Daarbij hoort: verantwoordelijkheden worden steeds meer gelijk verdeeld in de organisatie. Medewerkers worden in hun vakkundigheid gerespecteerd en krijgen de kans die in te zetten voor het realiseren van de visie (zie punt 2). Organisaties functioneren daardoor beter en ook de samenwerking tussen organisaties verbetert. Hier geldt hetzelfde als met het vertrouwen in de medewerkers. In je eentje ga je misschien sneller, maar met elkaar kom je verder.

4.Bijdrage aan de maatschappij belangrijker

Het wordt voor werknemers steeds belangrijker dat een werkgever bijdraagt aan de maatschappij. Werknemers willen dat de kern van hun werk bijdraagt aan een betere samenleving. Hoe dat niet moet? Eén dag per jaar als vrijwilliger meehelpen in het bejaardentehuis is niet genoeg. Als technologiebedrijf een duurzame verbinding aan gaan met een bejaardentehuis voor technische vragen, dat vinden werknemers wel waardevol.

Vooral millennials (geboren tussen 1980 en 2000) vinden dit laatste belangrijk. Op de werkvloer laat deze groep zich steeds meer gelden. In 2020 bestaat de helft van de beroepsbevolking uit millennials, in 2025 zelfs driekwart.

In het onderzoek werd ook gekeken hoe bedrijven scoren op hun maatschappelijke missie. Op de stelling ‘Onze bijdrage aan de gemeenschap geeft mij een goed gevoel’ daalt de score al jaren. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat bedrijven minder aan de gemeenschap bijdragen. Vanwege de toenemende aantallen millennials veranderen namelijk ook de eisen van werknemers. Eén ding is zeker: als werkgever moet je hier iets mee doen.

‘Op naar 100 procent eerlijke behandeling’

Twee stellingen in het onderzoek van Great Place to Work krijgen steevast de hoogste scores: ‘Mensen hier worden eerlijk behandeld, onafhankelijk van seksuele geaardheid’ is de eerste. Bijna alle deelnemers (98 procent) bevestigen dat dat bijna altijd waar of vaak waar is. Op de stelling ‘Mensen hier worden eerlijk behandeld, onafhankelijk van etnische herkomst en/of geloofsovertuiging’ antwoordt 97 procent bevestigend. Is discriminatie dus van de werkvloer verbannen? René Brouwer, directeur van Great Place to Work, ziet dat anders. ‘Discriminatie vindt namelijk altijd plaats vanuit het oogpunt van de ontvanger. Dus wanneer je geen 100 procent scoort, heb je áltijd iets te doen.’

Op 27 maart wordt bekend welke organisaties zichzelf ‘Best Workplace 2018’ mogen noemen.

Dit artikel is ook te lezen op MT.nl