Personeelsbeleid opstellen en uitvoeren. Functiebeschrijvingen opstellen. Werving & selectie. Beoordeling-, functionering- en evaluatiegesprekken voeren en verslaglegging ervan. Personeelshandboek en procedures schrijven. Optreden als objectieve en onafhankelijke gesprekspartner en vertrouwenspersoon.