Werkprocessen analyseren en optimaliseren. Procedures beschrijven. Coachen, aansturen, motiveren, controleren en bewaken. Organiseren van activiteiten, evenementen en bijeenkomsten.