MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam – De MIRT-verkenning richt zich op de verbetering van de bereikbaarheid van de regio Rotterdam met aandacht voor de oeververbinding. Functie: management assistente.


Jonathan Warner – Bestuursadviesbureau voor individuele advisering en coaching, advies over organisatorische kwesties, teambuilding en -coaching, executive search, assessments en leiderschapsprogramma’s. Functie: personal assistant.


IPSE Studies – Onderzoeksbureau dat zich richt op de ontwikkeling en verspreiding van kennis over de relatie tussen productiviteit, sturing en innovaties in de publieke sector. Het instituut beoogt daarmee een bijdrage te leveren aan beleidsdiscussies over de inrichting van een doelmatige overheid. Functie: management assistente.


Loopbaanonderhoudsgroep – Adviesbureau gericht op goed loopbaanonderhoud van professionals en managers. Functie: office manager.


Pro Assistance – Management support – Functie: notuleerwerkzaamheden bij de Hogeschool Rotterdam.


Rovapro – Vastgoedorganisatie; aankoop, verkoop, verhuur en beheer van onroerend goed. Functie: projectmedewerker.


Voormalige opdrachten

Charistar – Instant-Impact-Consultancy om bedrijven en non profit organisaties te helpen op een goede en verantwoorde manier te ondernemen en een grotere maatschappelijke impact te hebben. Functie: office manager.


OR-ondersteuning – Werving & selectiebureau gespecialiseerd in het bemiddelen van ervaren ambtelijk secretarissen voor medezeggenschapsorganen. Via dit bureau een notulisten opdracht bij Evides uitgevoerd.


Organique Ondersteuning op maat in VvE beheer, vastgoedbeheer, secretariële ondersteuning en projectmanagement. Functie coach/begeleider (nieuwe) office manager.