Gemeente Rotterdam – MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam

De MIRT-verkenning richt zich op de verbetering van de bereikbaarheid van de regio Rotterdam met aandacht voor de oeververbinding in opdracht van de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, MRDH en het ministerie van IenW. Management assistent.
Werkzaamheden: Verzorgen (e-mail) correspondentie. Meelezen en waar mogelijk anticiperen. Overleggen plannen met bestuurders, directeuren, stakeholders, werkgroepen, commissies en collega’s. Vergaderingen voorbereiden, agenda’s opstellen, zorgen voor verzending van de stukken, vergaderingen bijwonen en verslag met actiepuntenlijsten maken. Locaties/ruimtes regelen. Contactpersoon voor kantoorruimte en vergaderruimtes projectteam. Attenties verzorgen voor collega’s. Teamdagen en (digitale) borrels organiseren. Meedenken over processen, zaken signaleren en procedures optimaliseren.


Jonathan Warner

Bestuursadvies voor individuele advisering en coaching, advies over organisatorische kwesties, teambuilding en -coaching, executive search, assessments en leiderschapsprogramma’s.
Persoonlijke assistent.
Werkzaamheden: Meelezen van e-mail en waar mogelijk anticiperen. Agendabeheer. Assessments voorbereiden; uitnodigingen versturen, testmateriaal digitaal klaarzetten, acteurs en ruimtes/locaties regelen. Ondersteunen bij de organisatie van managementteam sessies, evaluaties raden van commissarissen en search opdrachten. Meedenken over acquisitie, de organisatie, processen, zaken signaleren en procedures optimaliseren.


Loopbaanonderhoudsgroep

Adviesbureau gericht op goed loopbaanonderhoud van professionals en managers.
Office manager.
Werkzaamheden: Beheer website en social media en verzenden van facturen. Subsidie aanvragen afhandelen. Meedenken over acquisitie, de organisatie, processen, zaken signaleren en procedures optimaliseren.OR-ondersteuning

Werving & selectiebureau gespecialiseerd in het bemiddelen van ervaren ambtelijk secretarissen voor medezeggenschapsorganen.
Ambtelijk secretaris.
Werkzaamheden: Vergaderingen voorbereiden, agenda’s en stukken versturen, vergaderingen bijwonen, verslag met actiepuntenlijsten maken.


Pro Assistentie – Management ondersteuning.
Notulist.
Werkzaamheden: Bijwonen en verslag maken van functioneringsgesprekken van docenten aan de Hogeschool Rotterdam.


Rovapro – Vastgoedorganisatie; aankoop, verkoop, verhuur en beheer van onroerend goed.
Projectmedewerker.


Voormalige opdrachten

DemiSec – Secretariaats-, project- en eventondersteuning. Notulist.


IPSE Studies – Onderzoeksbureau dat zich richt op de ontwikkeling en verspreiding van kennis over de relatie tussen productiviteit, sturing en innovaties in de publieke sector. Het instituut beoogt daarmee een bijdrage te leveren aan beleidsdiscussies over de inrichting van een doelmatige overheid. Management assistente.


Charistar – Instant-Impact-Consultancy om bedrijven en non profit organisaties te helpen op een goede en verantwoorde manier te ondernemen en een grotere maatschappelijke impact te hebben. Office manager.


Organique – Ondersteuning op maat in VvE beheer, vastgoedbeheer, secretariële ondersteuning en projectmanagement. Coach/begeleider van office manager.