Erasmus MC

Programmacoördinator LIFT Your Talent


Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Projectsecretaris inrichting en beheer crisisruimten


MKB Rotterdam Rijnmond

Projectmedewerker Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie


Jonathan Warner | Gespecialiseerd bureau voor bestuursadvies

– Adviseur


Loopbaanonderhoudsgroep | Adviesbureau gericht op loopbaanonderhoud van professionals en managers

 Projectmedewerker


Voormalige opdrachtgevers


Gemeente Rotterdam/MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam
Koppert BV
Pro Assistance
DemiSec
IPSE Studies
Charistar
Organique