Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Crisisbeheersing| Project inrichting en beheer crisisruimten


MKB Rotterdam Rijnmond

Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO SI) |Samen werken aan een toekomstbestendige en inclusieve arbeidsmarkt in de regio Rotterdam Rijnmond


Jonathan Warner

Gespecialiseerd bureau voor bestuursadvies 


Loopbaanonderhoudsgroep

Adviesbureau gericht op loopbaanonderhoud van professionals en managers


Voormalige opdrachtgevers

Gemeente Rotterdam – MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam
Koppert BV
Pro Assistance
DemiSec
IPSE Studies
Charistar
Organique