Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond | Project inrichting en beheer crisisruimten. 


Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie

Het Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO SI) – onderdeel van het Leerwerkakkoord |Inspireren, informeren en faciliteren van de ondernemers/werkgevers in de regio Rotterdam Rijnmond voor verdere stappen op weg naar Leven Lang Ontwikkelen.


Gemeente Rotterdam – MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam

De MIRT-verkenning richt zich op de verbetering van de bereikbaarheid van de regio Rotterdam met aandacht voor de oeververbinding in opdracht van de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, MRDH en het ministerie van I&W.


Jonathan Warner

Bestuursadvies voor individuele advisering en coaching, teambuilding en -coaching, executive search, assessments leiderschapsprogramma’s en zelfevaluaties RvC, RvT en RvB.


Loopbaanonderhoudsgroep

Adviesbureau gericht op loopbaanonderhoud van professionals en managers.


Voormalige opdrachtgevers

Koppert BV
Pro Assistance
DemiSec
IPSE Studies
Charistar
Organique