Platform kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie

Het Platform Kennisdeling Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie (LLO SI) is onderdeel van het Leerwerkakkoord.  
De focus ligt op het inspireren, informeren en faciliteren van de ondernemers/werkgevers voor verdere stappen op weg naar Leven Lang Ontwikkelen. Het streven is veel MKB-ondernemers te bereiken. Daardoor zal de beweging Leven Lang Ontwikkelen en Sociale Innovatie verder kunnen groeien in de regio Rotterdam-Rijnmond.  

Projectaanjager/ondersteuner.
Werkzaamheden: organiseren van kennissessies en andere activiteiten voor ondernemers en werkgevers, hun HR-professionals en opleidings-professionals, zowel MKB-ondernemers als het grootbedrijf uit de regio Rotterdam-Rijnmond, die (nog) meer willen doen met Leven Lang Ontwikkelen. Communicatie over activiteiten. Overleggen plannen. Vergaderingen voorbereiden, agenda’s opstellen, zorgen voor verzending van de stukken, vergaderingen bijwonen en verslag met actiepuntenlijsten maken. Meedenken over processen, zaken signaleren en procedures optimaliseren.


Gemeente Rotterdam – MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam

De MIRT-verkenning richt zich op de verbetering van de bereikbaarheid van de regio Rotterdam met aandacht voor de oeververbinding in opdracht van de gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland, MRDH en het ministerie van IenW. Management assistent.
Werkzaamheden: Verzorgen (e-mail) correspondentie. Meelezen en waar mogelijk anticiperen. Overleggen plannen met bestuurders, directeuren, stakeholders, werkgroepen, commissies en collega’s. Vergaderingen voorbereiden, agenda’s opstellen, zorgen voor verzending van de stukken, vergaderingen bijwonen en verslag met actiepuntenlijsten maken. Locaties/ruimtes regelen. Contactpersoon voor kantoorruimte en vergaderruimtes projectteam. Attenties verzorgen voor collega’s. Teamdagen en (digitale) borrels organiseren. Meedenken over processen, zaken signaleren en procedures optimaliseren.


Jonathan Warner

Bestuursadvies voor individuele advisering en coaching, advies over organisatorische kwesties, teambuilding en -coaching, executive search, assessments en leiderschapsprogramma’s.
Persoonlijke assistent.
Werkzaamheden: Meelezen van e-mail en waar mogelijk anticiperen. Agendabeheer. Assessments voorbereiden; uitnodigingen versturen, testmateriaal digitaal klaarzetten, acteurs en ruimtes/locaties regelen. Ondersteunen bij de organisatie van managementteam sessies, evaluaties raden van commissarissen en search opdrachten. Meedenken over acquisitie, de organisatie, processen, zaken signaleren en procedures optimaliseren.


Loopbaanonderhoudsgroep

Adviesbureau gericht op goed loopbaanonderhoud van professionals en managers.
Office manager.
Werkzaamheden: Beheer website en social media en verzenden van facturen. Subsidie aanvragen afhandelen. Meedenken over acquisitie, de organisatie, processen, zaken signaleren en procedures optimaliseren.


Koppert B.V.

Koppert biedt een geïntegreerd systeem van natuurlijke oplossingen om gezondere en veiligere gewassen te telen, zodat telers hun kwaliteit en opbrengst kunnen verbeteren. Alle oplossingen zijn gericht op één doel: 100% duurzame landbouw. 
Notulist.
Werkzaamheden: Vergaderingen OR voorbereiden, agenda’s en stukken versturen, vergaderingen bijwonen, verslag met actiepuntenlijsten maken.


Rovapro

Vastgoedorganisatie; aankoop, verkoop, verhuur en beheer van onroerend goed.
Projectmedewerker.


Voormalige opdrachten

Pro Assistance
Management support. Notulist functioneringsgesprekken van docenten aan de Hogeschool Rotterdam.

DemiSec
Secretariaats-, project- en eventondersteuning. Notulist evenementen overleggen gemeente Rotterdam.

IPSE Studies
Onderzoeksbureau dat zich richt op de ontwikkeling en verspreiding van kennis over de relatie tussen productiviteit, sturing en innovaties in de publieke sector. Het instituut beoogt daarmee een bijdrage te leveren aan beleidsdiscussies over de inrichting van een doelmatige overheid. Management assistente.

Charistar
Instant-Impact-Consultancy om bedrijven en non profit organisaties te helpen op een goede en verantwoorde manier te ondernemen en een grotere maatschappelijke impact te hebben. Office manager.

Organique
Ondersteuning op maat in VvE beheer, vastgoedbeheer, secretariële ondersteuning en projectmanagement. Coach/begeleider van office manager.