Erasmus MC

Programmacoördinator LIFT Your Talent


Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Projectsecretaris inrichting en beheer crisisruimten


Jonathan Warner | Gespecialiseerd bureau voor bestuursadvies

Adviseur


Loopbaanonderhoudsgroep | Adviesbureau gericht op loopbaanonderhoud van professionals en managers

 Projectmedewerker


Voormalige opdrachtgevers


MKB Rotterdam Rijnmond
Gemeente Rotterdam/MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam
Koppert BV: duurzame oplossingen voor gewasbescherming en natuurlijke bestuiving
Pro Assistance: management support
DemiSec: secretariaatsdiensten, verslaglegging en project- en management ondersteuning
IPSE Studies: onderzoeksbureau naar de doelmatigheid en productiviteit van de publieke sector
Charistar: consultantbureau met en voor maatschappelijke impact
Organique: ondersteuning in VvE beheer, vastgoedbeheer, secretariële ondersteuning en projectmanagement