Gemeente Rotterdam – MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam – De MIRT-verkenning richt zich op de verbetering van de bereikbaarheid van de regio Rotterdam met aandacht voor de oeververbinding. Management assistent.


Jonathan Warner – Bestuursadviesbureau voor individuele advisering en coaching, advies over organisatorische kwesties, teambuilding en -coaching, executive search, assessments en leiderschapsprogramma’s. Personal assistant.


Loopbaanonderhoudsgroep – Adviesbureau gericht op goed loopbaanonderhoud van professionals en managers. Office manager.


OR-ondersteuning – Werving & selectiebureau gespecialiseerd in het bemiddelen van ervaren ambtelijk secretarissen voor medezeggenschapsorganen. Ambtelijk secretaris.


Pro Assistance – Management support. Notulist.


DemiSec Secretariaats-, project- en eventondersteuning. Notulist.


Rovapro – Vastgoedorganisatie; aankoop, verkoop, verhuur en beheer van onroerend goed. Projectmedewerker.


Voormalige opdrachten

IPSE Studies – Onderzoeksbureau dat zich richt op de ontwikkeling en verspreiding van kennis over de relatie tussen productiviteit, sturing en innovaties in de publieke sector. Het instituut beoogt daarmee een bijdrage te leveren aan beleidsdiscussies over de inrichting van een doelmatige overheid. Management assistente.


Charistar – Instant-Impact-Consultancy om bedrijven en non profit organisaties te helpen op een goede en verantwoorde manier te ondernemen en een grotere maatschappelijke impact te hebben. Office manager.


Organique Ondersteuning op maat in VvE beheer, vastgoedbeheer, secretariële ondersteuning en projectmanagement. Coach/begeleider van office manager.