MIRT-verkenning Oeververbindingen regio Rotterdam – De MIRT-verkenning richt zich op de verbetering van de bereikbaarheid van de regio Rotterdam met aandacht voor de oeververbinding. Functie: management assistente.


Jonathan Warner – Bestuursadviesbureau voor individuele advisering en coaching, advies over organisatorische kwesties, teambuilding en -coaching, het vinden van de juiste mensen, assessments en leiderschapsprogramma’s. Functie: personal assistant.


IPSE Studies – Onderzoeksbureau dat zich richt op de ontwikkeling en verspreiding van kennis over de relatie tussen productiviteit, sturing en innovaties in de publieke sector. Het instituut beoogt daarmee een bijdrage te leveren aan beleidsdiscussies over de inrichting van een doelmatige overheid. Functie: management assistente.


Loopbaanonderhoudsgroep – Adviesbureau gericht op goed loopbaanonderhoud van professionals en managers. Met individuele trajecten en workshops. Functie: office manager.


Charistar – Instant-Impact-Consultancy om bedrijven en non profit organisaties te helpen op een goede en verantwoorde manier te ondernemen en een grotere maatschappelijke impact te hebben. Functie: office manager.


Pro Assistance – Via dit bureau een notulisten opdracht bij de Hogeschool Rotterdam uitgevoerd.


OR-ondersteuning – Via dit bureau een notulisten opdracht bij Evides uitgevoerd.